Haikyuu Character Quiz

 • Who is this character?

  • Shōyō Hinata
  • Tobio Kageyama
  • Hisashi Kinoshita
  • Asahi Azumane
 • Who is this character?

  • Shōyō Hinata
  • Chikara Ennoshita
  • Tobio Kageyama
  • Kazuhito Narita
 • Who is this character?

  • Mai Nametsu
  • Yukie Shirofuku
  • Hitoka Yachi
  • Kiyoko Shimizu
 • Who is this character?

  • Ikkei Ukai
  • Keishin Ukai
  • Sadayuki Mizoguchi
  • Takurō Oiwake
 • Who is this character?

  • Keishin Ukai
  • Manabu Naoi
  • Nobuteru Irihata
  • Ittetsu Takeda
 • Who is this character?

  • Kiyoko Shimizu
  • Hitoka Yachi
  • Mai Nametsu
  • Kaori Suzumeda
 • Who is this character?

  • Kazuhito Narita
  • Shōyō Hinata
  • Daichi Sawamura
  • Yū Nishinoya
 • Who is this character?

  • Kōshi Sugawara
  • Kei Tsukishima
  • Chikara Ennoshita
  • Tadashi Yamaguchi
 • Who is this character?

  • Daichi Sawamura
  • Kōshi Sugawara
  • Ryūnosuke Tanaka
  • Tadashi Yamaguchi
 • Who is this character?

  • Hisashi Kinoshita
  • Kōshi Sugawara
  • Daichi Sawamura
  • Tadashi Yamaguchi
 • Who is this character?

  • Tadashi Yamaguchi
  • Kei Tsukishima
  • Chikara Ennoshita
  • Ryūnosuke Tanaka
 • Who is this character?

  • Daichi Sawamura
  • Kōshi Sugawara
  • Tadashi Yamaguchi
  • Kei Tsukishima
 • Who is this character?

  • Asahi Azumane
  • Daichi Sawamura
  • Kazuhito Narita
  • Chikara Ennoshita

Which Haikyuu Character Would Date You?

Which Haikyuu Character Would Date You?

What Haikyuu Character Are You?

What Haikyuu Character Are You?